Xian Village in Zhujiang New Town. Photo: Edward Wong
Xian Village in Zhujiang New Town. Photo: Edward Wong

The village that brought down Guangzhou's Cao Jianliao

The downfall of former Guangzhou senior official Cao Jianliao has been linked for the first time to the development of Zhujiang New Town

Xian Village in Zhujiang New Town. Photo: Edward Wong
Xian Village in Zhujiang New Town. Photo: Edward Wong
READ FULL ARTICLE