The upcoming congress will see five of the seven Politburo Standing Committee members retire. They are (from left) Wang Qishan, Zhang Gaoli, Liu Yunshan, Zhang Dejiang and Yu Zhengsheng. Photos: Xinhua, Reuters

Xi Jinping paves the way for leadership reshuffle

Retirements in Politburo Standing Committee strengthen president's hand

Topic |   Xi Jinping

TOP PICKS

The upcoming congress will see five of the seven Politburo Standing Committee members retire. They are (from left) Wang Qishan, Zhang Gaoli, Liu Yunshan, Zhang Dejiang and Yu Zhengsheng. Photos: Xinhua, Reuters
READ FULL ARTICLE