CHP chief Thomas Tsang Ho-fai. Photo: Edward Wong CHP chief Thomas Tsang Ho-fai. Photo: Edward Wong
CHP chief Thomas Tsang Ho-fai. Photo: Edward Wong

Hong Kong's flu fighter Thomas Tsang resigns

CHP chief Thomas Tsang Ho-fai. Photo: Edward Wong CHP chief Thomas Tsang Ho-fai. Photo: Edward Wong
CHP chief Thomas Tsang Ho-fai. Photo: Edward Wong
READ FULL ARTICLE