Campaigner Fermi Wong Wai-fun. Photo: Edward Wong
Campaigner Fermi Wong Wai-fun. Photo: Edward Wong

UN committee says Hong Kong schools' policy 'de facto discrimination'

Campaigner Fermi Wong Wai-fun. Photo: Edward Wong
Campaigner Fermi Wong Wai-fun. Photo: Edward Wong
READ FULL ARTICLE