Path of Typhoon Krosa. Map: Hong Kong Obsevatory Path of Typhoon Krosa. Map: Hong Kong Obsevatory
Path of Typhoon Krosa. Map: Hong Kong Obsevatory

Standby signal No 1 raised as Typhoon Krosa moves across South China Sea

Path of Typhoon Krosa. Map: Hong Kong Obsevatory Path of Typhoon Krosa. Map: Hong Kong Obsevatory
Path of Typhoon Krosa. Map: Hong Kong Obsevatory
READ FULL ARTICLE