Santa Jim Chan and Santa Johnny Wu. Photo: Jonathan Wong Santa Jim Chan and Santa Johnny Wu. Photo: Jonathan Wong
Santa Jim Chan and Santa Johnny Wu. Photo: Jonathan Wong

Santa on the Beach games day a roaring success

Topic |   Operation Santa Claus
Santa Jim Chan and Santa Johnny Wu. Photo: Jonathan Wong Santa Jim Chan and Santa Johnny Wu. Photo: Jonathan Wong
Santa Jim Chan and Santa Johnny Wu. Photo: Jonathan Wong
READ FULL ARTICLE