Urban Oasis in Ngau Tau Kok. Photo: Dickson Lee Urban Oasis in Ngau Tau Kok. Photo: Dickson Lee
Urban Oasis in Ngau Tau Kok. Photo: Dickson Lee

Large urban farm in east Kowloon set to open in March

Urban Oasis in Ngau Tau Kok. Photo: Dickson Lee Urban Oasis in Ngau Tau Kok. Photo: Dickson Lee
Urban Oasis in Ngau Tau Kok. Photo: Dickson Lee
READ FULL ARTICLE