Shiu Ka-chun: "Civil disobedience is always an act by a minority." Photo: K.Y. Cheng
Shiu Ka-chun: "Civil disobedience is always an act by a minority." Photo: K.Y. Cheng

Key Occupy Central supporter ready to sacrifice to set an example

Shiu Ka-chun: "Civil disobedience is always an act by a minority." Photo: K.Y. Cheng
Shiu Ka-chun: "Civil disobedience is always an act by a minority." Photo: K.Y. Cheng
READ FULL ARTICLE