Siu Yau-wai's pass. Photo: Sam Tsang
Siu Yau-wai's pass. Photo: Sam Tsang

Undocumented Siu Yau-wai's chance of returning to Hong Kong lies with mainland authorities

Siu Yau-wai's pass. Photo: Sam Tsang
Siu Yau-wai's pass. Photo: Sam Tsang
READ FULL ARTICLE