Mao Qinghua, Wong Lok-ting, Yan Huichang, Zhou Yi and Zhang Chongxue of the Hong Kong Chinese Orchestra. Picture: K. Y. Cheng

Mao Qinghua, Wong Lok-ting, Yan Huichang, Zhou Yi and Zhang Chongxue of the Hong Kong Chinese Orchestra. Picture: K. Y. Cheng
Mao Qinghua, Wong Lok-ting, Yan Huichang, Zhou Yi and Zhang Chongxue of the Hong Kong Chinese Orchestra. Picture: K. Y. Cheng

After a 13-year absence, new-look Hong Kong Chinese Orchestra promises a powerful and refined sound at Macau festival

Hong Kong Chinese Orchestra shines in Macau with eclectic programme

Mao Qinghua, Wong Lok-ting, Yan Huichang, Zhou Yi and Zhang Chongxue of the Hong Kong Chinese Orchestra. Picture: K. Y. Cheng

Mao Qinghua, Wong Lok-ting, Yan Huichang, Zhou Yi and Zhang Chongxue of the Hong Kong Chinese Orchestra. Picture: K. Y. Cheng
Mao Qinghua, Wong Lok-ting, Yan Huichang, Zhou Yi and Zhang Chongxue of the Hong Kong Chinese Orchestra. Picture: K. Y. Cheng
READ FULL ARTICLE