Zhang Yuliang, chairman of Greenland Holdings Group. Photo: Jonathan Wong
Zhang Yuliang, chairman of Greenland Holdings Group. Photo: Jonathan Wong

Greenland accelerates push into financial services

Zhang Yuliang, chairman of Greenland Holdings Group. Photo: Jonathan Wong
Zhang Yuliang, chairman of Greenland Holdings Group. Photo: Jonathan Wong
READ FULL ARTICLE