Li Na reacts to Agnieszka Radwanska. Photo: Reuters Li Na reacts to Agnieszka Radwanska. Photo: Reuters
Li Na reacts to Agnieszka Radwanska. Photo: Reuters
Li Na

Net it be for Li Na who is embracing dying art of the serve and volley

Topic |   Li Na
Li Na reacts to Agnieszka Radwanska. Photo: Reuters Li Na reacts to Agnieszka Radwanska. Photo: Reuters
Li Na reacts to Agnieszka Radwanska. Photo: Reuters
READ FULL ARTICLE