Fr. right: Wang Yan, Shang Chunsong, Tan Jiaxin, Liu Tingting, Luo Huan, Fan Yilin, Mao Yi, Liu Jinyu Fr. right: Wang Yan, Shang Chunsong, Tan Jiaxin, Liu Tingting, Luo Huan, Fan Yilin, Mao Yi, Liu Jinyu
Fr. right: Wang Yan, Shang Chunsong, Tan Jiaxin, Liu Tingting, Luo Huan, Fan Yilin, Mao Yi, Liu Jinyu

China insists women's gymnastics team meet age requirements after past controversies

Untried team lacking in international exposure chosen for Rio

Topic |   Rio 2016 Olympic Games
Fr. right: Wang Yan, Shang Chunsong, Tan Jiaxin, Liu Tingting, Luo Huan, Fan Yilin, Mao Yi, Liu Jinyu Fr. right: Wang Yan, Shang Chunsong, Tan Jiaxin, Liu Tingting, Luo Huan, Fan Yilin, Mao Yi, Liu Jinyu
Fr. right: Wang Yan, Shang Chunsong, Tan Jiaxin, Liu Tingting, Luo Huan, Fan Yilin, Mao Yi, Liu Jinyu
READ FULL ARTICLE