South Korea's Shin Ji-yae won the final major of the season by an outstanding margin. Photo: AFP
South Korea's Shin Ji-yae won the final major of the season by an outstanding margin. Photo: AFP

Shin Ji-yai wins women’s British Open by nine shots

South Korea's Shin Ji-yae won the final major of the season by an outstanding margin. Photo: AFP
South Korea's Shin Ji-yae won the final major of the season by an outstanding margin. Photo: AFP
READ FULL ARTICLE