Hong Kong rugby coach Dai Rees. Photo: Jonathan Wong Hong Kong rugby coach Dai Rees. Photo: Jonathan Wong
Hong Kong rugby coach Dai Rees. Photo: Jonathan Wong

Coach Dai Rees hails fresh talent as Hong Kong go down to Belgium

Hong Kong rugby coach Dai Rees. Photo: Jonathan Wong Hong Kong rugby coach Dai Rees. Photo: Jonathan Wong
Hong Kong rugby coach Dai Rees. Photo: Jonathan Wong
READ FULL ARTICLE