Hong Kong Squash chairman David Mui Ying-yuen is elated about the five-year sponsorship deal for the open. Photo: SCMP Hong Kong Squash chairman David Mui Ying-yuen is elated about the five-year sponsorship deal for the open. Photo: SCMP
Hong Kong Squash chairman David Mui Ying-yuen is elated about the five-year sponsorship deal for the open. Photo: SCMP

Hong Kong Squash Open receives financial backing until 2017

Hong Kong Squash chairman David Mui Ying-yuen is elated about the five-year sponsorship deal for the open. Photo: SCMP Hong Kong Squash chairman David Mui Ying-yuen is elated about the five-year sponsorship deal for the open. Photo: SCMP
Hong Kong Squash chairman David Mui Ying-yuen is elated about the five-year sponsorship deal for the open. Photo: SCMP
READ FULL ARTICLE