China's Shuai Peng. Photo: AP China's Shuai Peng. Photo: AP
China's Shuai Peng. Photo: AP

Peng stuns Stephens in Brussels

China's Shuai Peng. Photo: AP China's Shuai Peng. Photo: AP
China's Shuai Peng. Photo: AP
READ FULL ARTICLE