Photo: istock Photo: istock
Photo: istock
Future tech

Tencent’s 0.01 yuan bid for Xiamen cloud contract raises ire

Tencent Cloud won a contract to provide cloud computing to Xiamen for 0.01 yuan, even as the city government earmarked 4.95 million yuan for the one-year contract.

Topic |   Future tech
Photo: istock Photo: istock
Photo: istock
READ FULL ARTICLE