Yue Yuen tipped to raise US$1b
24 Dec 2007 - 12:00AM