The Diaoyu/Senkaku Islands as seen in September 2012. Photo: Kyodo
The Diaoyu/Senkaku Islands as seen in September 2012. Photo: Kyodo

Why Japan must admit the Diaoyu/Senkaku Islands are disputed territory

Topic |   Diaoyu Islands
The Diaoyu/Senkaku Islands as seen in September 2012. Photo: Kyodo
The Diaoyu/Senkaku Islands as seen in September 2012. Photo: Kyodo
READ FULL ARTICLE