Shen Jiguang
Shen Jiguang

The keeper of memories

Shen Jiguang’s haunting photographs capture Beijing’s vanishing neighbourhoods, writes Xu Donghuan

Shen Jiguang
Shen Jiguang
READ FULL ARTICLE