Shen Jiguang

The keeper of memories

Shen Jiguang’s haunting photographs capture Beijing’s vanishing neighbourhoods, writes Xu Donghuan

TOP PICKS

Shen Jiguang
READ FULL ARTICLE