Hu Jiwei, the ex-editor who fought censorship. Photo: SCMP
Hu Jiwei, the ex-editor who fought censorship. Photo: SCMP

Former People's Daily chief editor Hu Jiwei sought Tiananmen vindication

Hu Jiwei, the ex-editor who fought censorship. Photo: SCMP
Hu Jiwei, the ex-editor who fought censorship. Photo: SCMP
READ FULL ARTICLE