Yu Guangyuan was an early liberal. Photo: SCMP

Yu Guangyuang, the economist who inspired Deng Xiaoping's reforms

TOP PICKS

Yu Guangyuan was an early liberal. Photo: SCMP
READ FULL ARTICLE