Zhang Chunxian, party chief of Xinjiang, at a meeting in Beijing. Photo: Simon Song Zhang Chunxian, party chief of Xinjiang, at a meeting in Beijing. Photo: Simon Song
Zhang Chunxian, party chief of Xinjiang, at a meeting in Beijing. Photo: Simon Song

Xinjiang's party chief urges 'firm hand' in anti-terror crackdown and engaging with Uygurs

Zhang Chunxian, party chief of Xinjiang, at a meeting in Beijing. Photo: Simon Song Zhang Chunxian, party chief of Xinjiang, at a meeting in Beijing. Photo: Simon Song
Zhang Chunxian, party chief of Xinjiang, at a meeting in Beijing. Photo: Simon Song
READ FULL ARTICLE