Advertisement
Liu Xiaoming
Liu Xiaoming
Liu Xiaoming is China’s ambassador to Britain.