image

Meng Wanzhou

Sabrina Meng Wanzhou is the Chief Financial Officer of Shenzhen-based telecoms giant Huawei.